Okno k sosedu: Agata Pavlovec in Peter Marolt

22. 11. 2018

V ZDSLU že 7 let neprekinjeno in redno organiziramo  umetniške razstave, v razstavnih prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu, Radetzkystrasse 26, v okviru svojega programa OKNO K SOSEDU / Fenster zum Nachbarn in v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve Trikrat letno predstavimo po dva naša člana na katerih se preko meja predstavijo vrhunski slikarji in kiparji, člani Zveze. Povezave in promocija slovenske likovno vizualne umetnosti je odmevna tako pri širših javnostih kot tudi medijsko. Nikakor pa ne smemo prezreti še vezi in povezav, ki se spletajo med umetniki Slovenije in Avstrije in na ta način se vzpostavlja kulturna krajina brez meja in brez preprek, saj se v Galeriji ZDSLU redno predstavljajo tudi Avstrijski umetniki, predvsem člani BV Galerije v Celovcu. Na tokratni umetniški razstavi se bosta v galerijskih prostorih Generalnega konzulata v Celovcu v četrtek, 22. novembra 2018 ob 18. uri  predstavila slikarka Agata Pavlovec in arhitekt in oblikovalec Peter Marolt.

Agata Pavlovec: Blažena, 2010, kolaž, mešana tehnika, 141x66cm

Agata Pavlovec se je rodila leta 1973 v Kranju. Najprej se je vpisala na Pedagoško fakulteto v Ljubljani, smer likovna pedagogika, v letu 1996 pa na Akademijo za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 2002 diplomirala iz slikarstva na ALUO v Ljubljani. Sodelovala je na različnih skupinskih razstavah in kolonijah, samostojno pa razstavlja od leta 2002. Poleg slikarstva se ukvarja še z organizacijo razstav in prireditev, s pedagoško dejavnostjo, sodeluje pa tudi z različnimi neprofesionalnimi gledališkimi skupinami. Za svoje delovanje je leta 2013 prejela priznanje Občine Železniki. Živi in ustvarja v Škofji Loki.

Slike Agate Pavlovec ilustrirajo iskanje ravnotežja med duhovnim in materialnim, med eterično senzibilnostjo in fizično pojavnostjo tukaj in zdaj, med željo in uresničljivim, med vizijo in resničnostjo. To (slehernikovo) iskanje ravnotežja slikarka ponazori z iskanjem likovnega ravnotežja. Zato dematerializirano naslikano svetlobo prizemlji z geometrijskimi linijami, z odločnimi horizontalami. Če le ni tudi ta horizont samo odmikajoča se, nikoli dosežena točka na obzorju, naslikana poezija večnega hrepenenja.

Peter Marolt: Ogenj, 51 x 38 x 4 cm, 2017, obarvan les

Peter Marolt se je rodil leta 1965 v Ljubljani. Diplomiral je na tedanji Šoli za arhitekturo, FAGG v Ljubljani, leta 1993. Leta 2001 je s temo Arhitektura sakralnega prostora tu in danes v Sloveniji (Sveto v sakralnem in profanem), pridobil znanstveni magisterij iz področja arhitekture in leta 2004, s temo Pomen likovnosti za arhitekturni prostor, na isti ustanovi, na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani, tudi doktoriral. Tu je tudi zaposlen. Leta 2005 je bil na podlagi Priznanja za pomembna umetniška dela na področju arhitekture, izvoljen v naziv docent za področji arhitekture in oblikovanja. Kot likovni ustvarjalec je pripravil 31 samostojnih likovnih razstav. Med drugim je razstavljal v Galeriji Grad Lendava, v Mestnem gledališču v Monoštru in v Köszegu na Madžarskem, v Galeriji akademije likovnih umjetnosti in v Galeriji Novi hram v Sarajevu, v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju, v Galeriji ZDSLU, v Zavodu Sv. Stanislava in KUD-u France Prešeren v Ljubljani, v Galeriji DLU Kranj in v Layerjevi hiši v Kranju, trikrat v Galeriji Šivčeva hiša v Radovljici, v Ganglovem razstavišču v Metliki ter v Galeriji Krško. V skupini je razstavljal tudi v Avstriji in na Hrvaškem, na mednarodnih bienalih umetnosti miniature v nekdanji Jugoslaviji, Franciji, Španiji in Angliji, ter na mednarodnih bienalih Risbe in slike v prostoru Alpe Jadran in na Bienalu mesta Kranja. Na slikarskih ex temporih je prejel pet nagrad, leta 2013 pa tudi Priznanje za kvaliteto likovnih del na festivalu Srečanja 2013 - mednarodnem festivalu likovnih umetnosti Kranj - ZDSLU. Njegova miniatura je uvrščena v zbirko Imago Mundi - Luciano Benetton Collection. Je tudi ilustrator in avtor dveh monografij haiku poezije, ki sta izšli pri založbi Omnibus v Sarajevu. Objavlja znanstvene in strokovne članke. S prvimi je sodeloval tudi na mednarodnih znanstvenih kongresih, ki se tičejo stanovanjske arhitekture, vernakularne arhitekture, sakralnega stavbarstva, pa tudi urbanizma.

 

 

Kmalu razstava mladih avtorjev v ZDSLU 2018

29. 10. 2018

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov vabi na razstavo mladih umetnic in umetnikov iz devetih regionalnih društev, ki se bodo družno predstavili v Galeriji ZDSLU v torek, 6. novembra 2018, ob 19. uri. Razstava je namenjena predstavitvi perspektivnih in obetavnih mladih, večinoma še neuveljavljenih umetnic in umetnikov, ki delujejo v Sloveniji. Mladi so še vedno drzni, kreativni, ter vsakič znova dokazujejo, da se za prihodnost slovenske sodobne umetnosti ni bati. Razstava bo odprta do 29. novembra 2018.

Pozdravni nagovor: predsednik ZDSLU Aleš Sedmak,
Predstavitev avtorjev:  Nina Jeza, kustosinja razstave. 

Umetnost je bila in bo vedno navzoča, ta nujnost obstoja preprečuje, da bi se do nje obnašali arogantno. Umetnost je zgodba, ki jo puščamo novim generacijam – z vsebnostjo zgovornih idej ter kreativnih vsebin o nas lahko pove še toliko več in na toliko lepši način. Zato skupinska razstava naslovljena Mladi avtorji predstavlja mlado slovensko vizualno sceno, ki kaže pregled mladih umetnikov in umetnic, starih do 35. let, ki delujejo v Sloveniji in so ali še zaključujejo študij na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Mladi avtorji se skušajo predstaviti slovenski javnosti ter posledično tudi mednarodno. Umetniki so del narave in družbe, saj je umetnost ogledalo družbe.

Na razpis se je prijavilo skoraj osemdeset mladih avtorjev in  povedati je treba, da je delo žirije zelo nehvaležno. Saj prav zaradi prostorske stiske galerije ZDSLU je žirija med prispelimi deli, ki dopolnjujejo letošnjo razstavo, izbrala enaintrideset mladih umetnic in umetnikov, ki si zaslužijo pozornost.

Razstavljajo: Kristina Bastelj, Katja Bogataj, Tamara Bregar, Gašper Capuder, Domen Dimovski, Patrik Dvorščak, Jure Fingušt, Jure Grom, Betina Habjanič, Đejmi Hadrović, Polona Ipavec, Klara Jager, Natalija Juhart, Dora Kaštrun, Milan Ketiš, Tina Konec, Alja Košar, Nina Koželj, Blažka Križan, Slađana Matić Trstenjak, Matija Medved, Tina Mohorović, Petja Novak, Anja Podreka, Markus Röder, Anja Seničar, Kaja Urh, Sanja Zamuda, Jure Zrimšek, Jon Žagar in  Klara Žvokelj.

Razstava v  Galeriji Zveze društev slovenskih likovnih umetnikov - ZDSLU, ki sodi med najstarejša likovna društva na Slovenskem, omogoča mladim, še neuveljavljenim umetnikom, da s sodelovanjem pritegnejo pozornost stroke ter tako na lažji, predvsem pa hitrejši način pridejo do možnosti skupinskega ali celo samostojnega razstavljanja svojih umetniških del. Zato gre največja zahvala mladim avtorjem, ki so se udeležili ter opravili odlično delo s čudovitim zaključkom v obliki skupinske razstave.

 

Kurt Kellner: Nad ali onstran / Above or Beyond

02. 10. 2018

V Galeriji ZDSLU bomo v sredo, 3. oktobra slovesno odprli razstavo priznanega avstrijskega slikarja Kurta Kellnerja NAD ALI ONSTRAN /ABOVE OR BEYOND, ki je izmenjalna razstava umetnikov BV združenja in BV Galerije v Celovcu.
 

V okviru tega uspešnega petletnega sodelovanja smo v Celovcu v BV galeriji na odmevnih in dobro obiskanih razstavah predstavili  več kot vrhunskih 15 slovenskih avtorjev, prav tako pa je v naši Galeriji ZDSLU razstavljalo že 6 izjemnih avstrijskih umetnikov, članov BV galerije. Zanimivo razstavo slikarja Kurta Kellnerja bo slovesno odprl direktor Avstrijskega kulturnega foruma v Ljubljani, gospod Andreas Pawlitschek in bo na ogled do 26. oktobra.


Kurt Kellner: Iz cikla ABOVE OR BEYOND, 2018, mešana tehnika, 200 x 165 cm

Kurt Kellner
Kurt Kellner je bil rojen 1957 v Knittelfeldu v Avstriji. Med  1968  - 1976  se je šolal na Humanistični gimnaziji v Seckau, med leti 1974  - 1975 pa na  St. Francis de Sales Highschool v Toledu / Ohio ZDA. Med leti 1976  - 1983 je študiral medicino na Karl-Franzens-univerzi v Gradcu, med leti 2005 in 2008   pa Eksperimentalno slikarstvo na »Kunstakademie Bad Reichenhall« . 2012  -  2017  je študiral na »Freien Akademie der bildenden Künste Kärnten« v Celovcu. Med leti 2015 in 2016   je študij nadaljeval in se izpopolnjeval v jedkanici, »Intagliotypiji« in litografiji na »Kunstakademie« v Augsburgu. Študijsko je potoval v Španijo in na Kubo. Je član Strokovnega združenja likovnih umetnikov Avstrije. Živi in ustvarja v Celovcu in v Schöder-ju v Avstriji.


Kurt Kellner: Iz cikla ABOVE OR BEYOND, 2018, mešana tehnika, 200 x 165 cm

Slikar in profesor Luka Antičević je o umetniku zapisal: »Slike Kurta Kellnerja izpovedujejo nezamenljivo občutenost, ki s svojo dinamiko in ne nazadnje zavestno izbranimi formati prikazujejo avtorjevo afektivno prizadetost doživljanja osebnega sveta. Dinamično oblikovanje slik lahko prištevamo esteticizmu, ki se vsekakor ozira na monologično izražanje s tem, da tudi v prenesenem smislu premikanje, nastajanje in rast prisodi „materialni empiriji“. Tudi pozicije kompozitoričnih podrobnosti - saj prav  iz njih nastaja gibanje - ravno zaradi tega lahko pripisujemo „dialogični kategoriji“ in jih temu ustrezno doživljamo kot racionalno pot do spoznanja. Običajno vidno osredotočenje v tako imenovanem abstraktnem ali nepredmetnem slikarstvu se v delu Kurta Kellnerja umika v subtilni in vendarle premočrtni gesti v kateri ostaja vseskozi vidna opozarjajoča trdnost, pri čemer se umetnikov „trans-logični postopek“ odpira iz ne dualnega gnosticizma ustvarjajoči celoti. Ves ustvarjalni proces, ki daje slutiti, da se umetnik intenzivno ukvarja z občutki, pomisleki in opažanji, se v opusu Kurta Kellnerja gledalcu konec koncev kaže kot neprestano spreminjanje, ne da bi se avtor pri tem odrekel individualni pisavi, ki v enem samem afektivnem stanju in v eni sliki povezuje pojavljajoče se in izginjajoče kot razlog in relikt.«

Umetnost je za Kurta Kellnerja edina možnost doživljanja duhovno - emocionalne borbe s samim seboj, z življenjem in s svetom. Slike nastajajo zaradi notranje potrebe po likovnem izražanju in so brez sledenja določenega konteksta. Ustvarjanje slike je primerljivo z rojevanjem novega življenja. 

 

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63

Ostale novice


Podelitev Stanovskih nagrad Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem prostoru

Več>>


Bližajoča dogodka Sekcije kiparjev in umetnikov, ki delujejo v javnem interesu

Več>>


Obvestilo: Katalog programov zunanjih izvajalcev obveznih izbirnih vsebin in interesnih dejavnosti

Več>>