Marjan Prevodnik: Barva in oblika kot vezivo misli in občutij - slike in objekti

13. 11. 2015

Vljudno vas vabimo na odprtje zanimive razstave akademskega slikarja in pedagoga, mag. umetnosti Marjana Prevodnik v četrtek, 19. novembra 2015 ob 19. uri  z naslovom Barva in oblika kot vezivo misli in občutij - slike in objekti. Avtorja, ki bo razstavil dela iz različnih ciklov svojega ustvarjalnega opusa, bo predstavila kustosinja, prof. umetnostne zgodovine Olga Butinar Čeh. Razstava bo odprta do 11. decembra 2015.

 

Slikar in pedagog Marjan Prevodnik je vsestransko uspešen, aktiven in ploden umetnik, ki večino svojega ustvarjalnega obdobja posveča intenzivnemu raziskovanju likovnih zakonitosti, kot tudi vzgojno izobraževalnemu procesu in poučevanju likovne umetnosti in teorije v osnovnih ter srednjih šolah. Avtor se je le redko zadovoljil z enim samim likovnim medijem. Vsebinski  kontekst je vseskozi delno spreminjal in se je rad odmikal od ustaljenih vzorcev slikanja predvsem z likovnimi elementi, vsebinami, oblikami,  formami, strukturami in barvami. Z nasičeno barvo brez strahu vehementno polni likovno polje in z njo likovne elemente dodatno podpre in determinira. Rad izpostavlja in daje v ospredje kapitalne likovne prvine, kvadrate, pravokotnike, trikotnike, stožce, valje in kroge, s katerimi vpliva na naše občutke, ki pa nikakor niso refleksija na delo pred nami, temveč zapozneli produkt našega lastnega mišljenja, ki ga umetniku uspe usmeriti k naslikanim objektom. Zase rad reče, da je slikar s 100 obrazi, ki ne more celo desetletje slediti isti koncept, ker tak način ustvarjanja ni blizu njegovi nemirni, vedno iščoči naravi.

                                

Marjan Prevodnik je bil rojen leta 1955 v Ljubljani. Likovno umetnost je spoznaval že kot otrok (oče Ciril je bil ljubiteljski slikar; v osnovni šoli ga odkrije Marija Kajzer, učiteljica likovnega pouka) in jo je kasneje nadgradil na Srednji Aranžerski šoli v Ljubljani (Izidor Urbančič, akad. slikar, Peter Reberšek, akad. kipar, Aladar Zahariaš, akad. kipar ter drugi). Študij je nadaljeval na Pedagoški Akademiji v Ljubljani (smer: likovna vzgoja in zgodovina) pri profesorjih Milovanu Krajncu in Milošu Požarju, diplomiral je 1977. Slikarstvo je študiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je leta 1986 diplomiral pri prof. Gustavu Gnamušu, leta 1989 pa je končal še specialistični študij grafike pri prof. Branku Suhyu. Od leta 1986 je član ZDSLU in regionalnega Združenja umetnikov Škofja Loka. Dve desetletji vodi likovno pedagoško sekcijo ZDSLU. Organiziral je vrsto didaktičnih likovnih razstav otrok in mladine za osnovne in srednje šole. Pod okriljem ZDSLU in v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo, s Pedagoško fakulteto Ljubljana ter InSEA je zasnoval in organiziral dve mednarodni likovno pedagoški izobraževanji: kot prvo mednarodno konferenco v letu 2009 (MICY) pri kateri so sodelovali strokovnjaki iz 23 držav; kot drugo pa v letu 2013 t. i. mednarodni študijski obisk za (likovne) pedagoge iz 8 evropskih držav, ki je potekal v sodelovanju s Cmepius-om, nacionalno agencijo za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja. Med leti 1976 – 1993 je poučeval likovno vzgojo v osnovnih in srednjih šolah. Od leta 1993 opravlja naloge pedagoškega svetovalca za likovno vzgojo in umetnost na Zavodu Republike Slovenije za šolstvo v Ljubljani, v okviru katerega je organiziral nešteto izobraževanj, tako za vzgojitelje, razredne, predmetne in srednješolske učitelje likovne vzgoje in umetnosti. Od leta 1994 je član InSEA (mednarodno združenje za likovno vzgojo in umetnost: www.insea.org), od leta 2002 je opravljal odgovorne funkcije na mednarodni ravni (2002-2015 član Evropskega sveta InSEA, 2008-2011 – podpredsednik InSEA, 2011- 2015 predsednik Evropskega sveta InSEA. Aktivno deluje tudi kot likovni ustvarjalec na področju slikanja, risanja, grafike in fotografije, v zadnjem času se posveča še kiparstvu. Za svoje likovno pedagoško delo na nacionalnem in mednarodnem nivoju je leta 2014 prejel državno nagrado na področju šolstva, za izjemne dosežke na področju osnovne šole.

Zadnje razstave v Galeriji ZDSLU je obiskalo večje število učencev osnovnih šol, kar se je izkazalo za pozitivno, saj smo za učence organizirali likovne delavnice, ki so bile vezane na razstave. Prav tako bomo v okviru Prevodnikove razstave organiziriali 13 likovnih delavnic z osnovnošolci.

Več o razstavi v spletnem katalogu >>

 

Ugodna ponudba slikarskih potrebščin

28. 10. 2015

V papirnici Konzorcij so pripravili 50% znižanje vseh slikarskih potrebščin, ki so ostale po zaprtju galerije Ars. Na voljo je izbor vseh vrst barv, oljnih, akrilnih, akvarelnih, za pastele, gvašev, čopičev, razredčil in zaščitnih lakov, slikarskih platen ter hobi barv za vse podlage, večinoma nizozemskega proizvajalca Talens. V ponudbi so tudi skicirke in bloki za akvarele, pastele, olja in akrile proizvajalca Claire Fontaine. 

 

Sibylle von Halem in Gertrud Weiss-Richter: Umetniški objekti in slike

21. 9. 2015

V okviru sodelovanja med BV galerijo iz Celovca in ZDSLU bomo v mesecu septembru in oktobru v Galeriji ZDSLU razstavili dve priznani in zanimivi umetnici Združenja likovnih umetnikov Avstrije. dežele Koroške in sicer Sibylle von Halem, ki razstavlja objekte in Gertrud Weiss-Richter, ki bo razstavila slike. Odprtja razstave bo v četrtek, 24. septembra 2015 ob 19. uri v Galeriji ZDSLU. Razstava bo odprta do 9. novembra.

Artemis at home, ovčje krzno, kamenina, obešalnik, 110 x 60 x 8 cm, 2014

Nikakor ne moremo Sibylle von Halem označiti zgolj kot popotnico, ker živi preveč intenzivno z mesti, ki ji za določen čas nudijo dom. Spoznava umetnike, tke povezave in se prilagaja krajevnim umetniškim okvirjem in pogojem, ne da bi dovolila da jo le ti absorbirajo. "V obdobju, ko sem zamenjala veliko krajev, sem se nenehno morala sprijazniti s spremenljivimi pogoji življenja in želim si bivališče, ki bi ga lahko vzela s seboj na pot. Vedno znova so na nekem kraju že utečene življenske navade, ki jih je potrebno neprestano  na novo urejati.“ (Sibylle von Halem)

Umetnica ustvarja skulpturalne objekte v prostoru.  Vsebine njenih del variirajo v krogu med privatno sfero in javno izpozstavitvijo, med intimo in javnostjo, med pripadnostjo in razpustom, in se vlečejo skozi dolgo obdobje kot rdeča nit pri različnih delovnih projektih in z raznolikimi materiali. Sibylla von Halem je svoja dela na splošno označila kot „nujno avtobiografska“, vendar pa išče v njih tudi drugo – prikazuje razmere ali razpoloženja, ki jih oko zazna, a jih z besedami pogosto ne moremo opisati. Nedostopni prostori, oblačila, slike iz krzna, gline, blaga in železa nadomeščajo človeka, njegovo lupino in njegovo identiteto. Oblačila, ki se dotikajo lastne kože, so istočasno zaščitna ovojnica za notranjost, kot tudi na zunaj vidno povečanje lastne površine.Kot vsaka meja, je tudi naša koža primarna točka dotika – kot tudi kraj ločevanja in konfrontacije. Lastntosti kot sta transparentnost in lahkotnost, ki zaznamujeta njene projekte, dovolita domišliji in mislim opazovalca prosto pot – dela so prepuščajoča in dovzetna ter sprejemljiva za različne asociacije.Ojekti iz živalske kože in keramike – oboje spada med arhaična gradiva, ki jih lahko, če se ozremo v zgodovino, najdemo na začetku človeke ustvarjalne poti – se gibljejo med poloma »varnega« in »ranljivega«. Ironično in grozeče delujejo proti temu tvorbe iz železa – ali morda le nudijo objektom zaščito? 

Intuicija igra odločilno vlogo pri novih slikarskih delih Gertrude Weiss-Richter. Pri delih na platnu se kažejo čiste, geometrijske forme na atmosferskem ozadju. Občutek toplote, ki ga dobimo ob gledanju slike, nastopi zaradi uporabe rdečega železovega oksida, npr. zemeljske barve za podlago. Abstrakne forme, polne napetosti so postavljene na slikovni površini – krog, kvadrat gradijo izhodišče k najdenje form. Da je Weiss-Richterjeva slikarka, se kaže v doslednem dvodimenzionalnem obravnavanju slikovne površine. Z vstavljanjem kontrastnih barv, je dosežena globina prostora. Tako se podaljšajo črne, geometrijske forme v prostorsko ozadje barve železovega oksida, med tem ko bele linije silijo v ospredje. Pri novejših delih umetnice so združeni vsi elementi njenega dosedanjega ustvarjanja: grafični elementi suhe igle na pleksi steklo ali neposredno na fotografijo s prosojno kvaliteto novega materiala – tudi kot simbol transcendence – oddaljena fotografija kot izbor izreza iz realnosti in ozveščanje neke smeri gledanja na nek svet, ki prav tako da spoznati tudi ozadje.

Pri prikazovanju motivov kot sta lestev in stopnice sledi Weiss-Richterjeva umetnostno zgodovinski tradiciji. Vnebohodi pričajo že v preteklosti o različnih možnostih vzpenjanja v druge nivoje naše zavesti.  Simbolična moč stopnic in lestve kot dostop do transcendentnosti in kot prehajanje iz enega v drugi nivo – tudi v metafizičnem smislu – bo tudi v prihodnosti imela vpliv na njeno ustvarjalno produkcijo produkcijo. Lahko še dodamo, da je pri različnih delih Weiss-Richterjeve  na področju slikarstva in fotografije njena namera prepoznavna. Transcendenca gradi izhodišča za umetniške formulacije, katerih skupni element so grafične linije.

 
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61

Ostale novice


V slovo Metki Krašovec ...

Več>>


Podelitev nagrade in priznanj Riharda Jakopiča 2019

Več>>


V Celovcu odprtje dveh razstav v organizaciji ZDSLU

Več>>