Razpis  za društveno razstavo Majski salon 2016

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov (v nadaljevanju ZDSLU), Komenskega 8, 1000 Ljubljana, objavlja

Lokacija razstave: V razstavnih prostorih Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana

            Datum razpisa: 4. marca – 4. aprila 2016

Letno razstavo članov ZDSLU, »Majski salon«, ki teče neprekinjeno že od 1909 leta dalje, bomo letos postavili v razstavnih prostorih  Narodnega muzeja Slovenije – Metelkova, Maistrova ulica 1, Ljubljana. Razstavo bomo slovesno odprli 12. maja ob 19. uri.

Predmet in cilji javnega razpisa  je sodelovanje na razstavi, ki jo vsako leto organizira ZDSLU.

Poudarek letošnje razstave je na predstavitvi vrhuncev sodobne likovno vizualne ustvarjalnosti in umetniške produkcije članov ZDSLU. Selekcijo bodo vršili predstavniki Društva umetnostnih kritikov - Slovenska sekcija AICA, ki bodo izbirali med avtorji, prijavljenimi na posamezna regionalna društva. Regionalna društva so tudi zadolžena za zbiranje prijavnic avtorjev  ter likovnih del, kot tudi za transport eksponatov do NMSM, Maistrova 1, Ljubljana.  Apeliramo na avtorje, ki nameravajo sodelovati,  da se potrudijo, ker bo tokrat razstava »žirirana«, in naj samokritično naredijo izbor najboljših likovnih eksponatov za prijavo, ki so jih izdelali v zadnjem dvoletnem obdobju.

Pravilnik

Razpis Majski salon 2016, je interne narave, saj lahko sodelujejo le člani vseh devetih regionalnih društev ZDSLU. Sodelujejo lahko člani, ki so do prijave poravnali članarino (morebitne zastarele dolgove in članarino za 2016). MS 2016 je razstava, ki šteje za pridobivanje statusa samozaposlenega v kulturi. 

Avtorji lahko sodelujejo iz vseh likovnih zvrsti v vseh materialih in v vseh dimenzijah, ki ne presegajo 2 x 1,5 m, na kiparskem področju dela ne smejo presegati teže 100 kg, zaradi težav pri transportu in sami postavitvi. Prijavite lahko tudi skupinske projekte.

Avtorji lahko prijavijo originalna dela, ki so nastala v zadnjih dveh letih.  Stroški transporta del do regionalnih društev bremenijo avtorje, od regionalnih društev do razstavnih prostorov pa regionalna društva in ZDSLU. Prav tako, samo v obratnem redu, bo organizirana pot vračanja eksponatov konec septembra 2016.

Letošnja novost je poleg lokacije tudi prisotnost 7 priznanih likovnih kritikov, članov Društva umetnostnih kritikov - Slovenske sekcije AICA, ki bodo po svojih regijah izbrali presežna likovna dela za Majski salon 2016 (število izbranih eksponatov za razstavo bodo naredili kuratorji).

            Prijava za Majski salon 2016

Letošnje prijave morajo avtorji poslati zgolj na regionalna društva katerih člani so, lahko jih pošljejo tudi preko elektronske pošte.

Avtor mora na elektronski naslov ali na naslov svojega regionalnega društva poslati prijavnico in fotografije svojih izbranih del.

Elektronski naslovi regionalnih društev:

1.       joze.denko@gmail.com; DLUPP

2.       ldkranj@siol.net; DLUK

3.       vladimir.bacic@os-ajdovscina.si, lokarjeva.galerija@dlusp.si; DLUSP

4.       info@dlum.si; DLUM

5.       info@dlul-drustvo.si; DLUL

6.       janko.orac@telemach.net; jozica.medle1@gmail.com  DLUD

7.       galerija.insula@siol.net; DLUI

8.       agata.pavlovec@gmail.com ; DLUŠ

9.       dzakusic.andreja@gmail.com; DLUC

Prijave so lahko tudi po pošti, ali pa jih avtorji sami dostavijo na regionalna društva.

Pravilno izpolnjeno PRIJAVNICO, pošljete na svoje regionalno društvo najkasneje do  4. 4.  2016. Regionalna društva morajo prijavnice nemudoma posredovati na ZDSLU. Zamudnikov letos žal ne bomo mogli upoštevati.

Dostava del

Izbrana dela morajo biti na stroške avtorja dostavljena zapakirana in zavarovana v folijah z mehurčki. Zaščitna folije morajo biti označene z imenom in priimkom avtorjev, da jih bomo lahko uporabili pri vračanju del. Točne naslove za dostavo del bodo določila posamezna regionalna društva. Vsako delo mora biti označeno na eksponatu in  tudi na embalaži. Pri prevzemu del, bo sprejemna  komisija pregledala in ugotovila morebitne poškodbe na eksponatih, ki so nastale prej ali med transportom. V primeru, ko bodo dela sestavljena iz več kosov, naj avtor obvezno priloži načrt, ki bo uporabljen ob postavitvi na razstavi MS 2016.

Na hrbtni strani vsakega izbranega dela s strani žirije mora biti nalepljena prijavnica.

S prijavo avtor soglaša z razpisnimi pogoji in zagotavlja, da je izbrano delo avtorsko in da je nastalo v predhodnem dveletnem obdobju.

Za informacije si poglejte spletno stran: www.zdslu.si.

Vračanje del

Po zaključku razstave in vrnitvi eksponatov na regionalna društva, je potrebno tam  prevzeti dela najkasneje en teden po dovozu del. Delo, ki ne bo prevzeto do določenega datuma za vračanje, postane last organizatorja .

Zavarovanje

Zavarovanje del v času transporta od avtorja do regionalnih društev in obratno je strošek avtorja. Zavarovanje del v času razstave in prevoza del nazaj na regionalna društva, je strošek organizatorja.

Kustosi, ki bodo po regijah delali izbor avtorjev za MS 2016, bodo tudi člani žirije, ki  bo opravila izbor del za  nagrade ter priznanja Majskega salona 2016. Odločitev žirije  bo dokončna v dopoldanskem času 12. 5. 2016.

             Nagrada in priznanji

Nagrado in priznanji bomo slovesno podelili na odprtju razstave MS 2016. Dobitnik glavne nagrade bo v letu 2017 imel samostojno razstavo v Galeriji ZDSLU v mesecu maju, ob trajanju Majskega salona.

Kontaktna oseba za vsebinske informacije je Olga Butinar Čeh, kustus ZDSLU: cehovaolga@gmail.com, olga.butinar@zdslu.si, telefonska številka: 041 678 651

PRIJAVNICA za MAJSKI SALON 2016 >>

Izjava za javnost Majski salon 2016 >>