RAZSTAVE V GALERIJI ZDSLU 2013

Peter MaroltPredvsem konstruktivno  24. januar – 15. februar 2013

Peter Marolt, rojen leta 1965, docent, doktor arhitekturnih znanosti, zaposlen na Fakulteti za arhitekturo, je leta 1993 zaključil dodiplomski študij na tedanji Šoli za arhitekturo, FAGG v Ljubljani. Leta 2001 je s temo Arhitektura sakralnega prostora tu in danes v Sloveniji (Sveto v sakralnem in profanem) magistriral na Fakulteti za arhitekturo v Ljubljani. Na isti ustanovi je leta 2004 doktoriral s temo Pomen likovnosti za arhitekturni prostor. 

VEČ >>

 
Jevgenija JarcPeskovnik  21. februar – 25. marec 2013
 
 
Evgenija Jarc je rojena v Ljubljani. Leta 2004 je diplomirala iz slikarstva na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje pri prof. Zmagu Jeraju in prof. Jožefu Muhoviču, kjer je leta 2008 zaključila  magistrski študij  slikarstva pri prof. Metki Krašovec. Do sedaj se je predstavila na več skupinskih in samostojnih razstavah tako doma kot tudi v tujini. Ustvarja v mediju slikarstva in se posveča ilustracijam.
 

VEČ >>

 

Boštjan KavčičOrgi   21. marec – 25. april 2013

Boštjan Kavčič se je rodil 1973 v Šempetru pri Gorici. Osnovno šolo je obiskoval v Tolminu, srednjo elektrotehnično šolo v Novi Gorici. Leta 1997 je diplomiral iz bančništva in financ na EPF v Mariboru.

Zaradi velike želje po likovni umetnosti je bil leta 1998 sprejet na ALU v Ljubljani. Leta 2001 je prejel univerzitetno Prešernovo nagrado za kiparstvo. Leta 2003 je diplomiral iz kiparstva na ALU v Ljubljani (prof. Lujo Vodopivec). V letih 2003 - 2005 je bil štipendist Ministrstva za kulturo za podiplomski študij videa na ALU v Ljubljani. Magistriral je z delom Digitalna video skulptura znotraj trgovskih središč na podiplomskem študiju videa in novih medijev na ALUO pri prof. Sreču Draganu (2007). 

VEČ >>

 

Mateja KavčičGozdni duh  18. april – 10. maj 2013

Mateja Kavčič, rojena 1970 v Novem mestu, se je po končani Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo leta 1989 vpisala na slikarski oddelek Akademije za likovno umetnost v Ljubljani, kjer je 1994 diplomirala pri prof. Janezu Berniku in prof. Jožefu Muhoviču in leto kasneje obiskovala slikarsko specialko pri prof. Lojzetu Logarju.

Deluje kot vizualna umetnica na področju slikarstva, risbe, grafike, fotografije, prostorskih postavitev in land arta. Sodeluje pri restavratorskih projektih in vodi ustvarjalnice za otroke. Razstava “Gozdni duh” je njena dvaintrideseta samostojna razstava.

VEČ >>

 

Stojan Grauf, Sledi narave   27. junij – 26. julij 2013

Akademski slikar Stojan Grauf je rojen 20. oktobra 1958 v Mariboru, kjer tudi živi in ustvarja. Diplomiral je leta 1983 na Oddelku za slikarstvo Akademije za likovno umetnost v Ljubljani pri prof. Gustavu Gnamušu.

Ustvarja v različnih slikarskih in risarskih tehnikah, ukvarja pa se tudi z restavriranjem zidnih poslikav kulturnih in sakralnih spomenikov na področju Štajerske, Koroške in Prekmurja. Ima status samostojnega ustvarjalca na področju kulture in je član ZDSLU in DLUM.

VEČ >>

 

Lado Jakša / Duša Jesih / Boštjan Jurečič Vega / Dominik Olmiah Križan , Distorzirana stvarnost   24. oktober – 15. november 2013

Skupinska razstava Distorzirana stvarnost je v prvi vrsti subjektiven vpogled v produkcijo (izbranih) članov DLUL, Društva likovnih umetnikov Ljubljana, obenem pa zasleduje široko zastavljeno tematiko reprezentacije intimne stvarnosti v likovni umetnosti. Predstavljeni umetniki, ki so bili izbrani na podlagi neposrednega povabila in internega poziva med člani DLUL, izkazujejo zelo različne pristope v razumevanju in obravnavi dane središčne tematike.

VEČ >>