Video, et gaudeo

Video, et gaudeo je razstava ob petnajstletnici ArtNetLaba. Njen namen je na novo premisliti vlogo videa v umetnosti, v novomedijski umetnosti in v Sloveniji.
Kot iniciacijski moment društva se spomnimo leta 2000, spletne razstave z naslovom ArtNetLab, na kateri so se predstavili takratni študentje magistrskega študija videa in novih medijev na ljubljanski Likovni akademiji. Projekt je prinašal pomembno novost, sistematično povezovanje študija likovnih umetnosti pod mentorstvom prof. Sreča Dragana s študijem računalništva in informatike na istoimenski Fakulteti Ljubljanske univerze.

Do danes je eden najaktivnejših članov ArtNetLaba prof. Franc Solina, ki je tako rekoč vsem razstavljavcem na tej razstavi prek mentorstva in sodelovanja v svojih seminarjih skupaj z informatiki omogočil izdelavo novomedijskih projektov s tehnološkimi rešitvami, ki presegajo amaterizem in vzpostavljajo pravo interdisciplinarno sodelovanje kolegov iz različnih disciplin, kot priča del imena društva »za povezovanje umetnosti in znanosti«. Društvo se je registriralo leta 2004 in začelo delovati kot novomedijski producent v Sloveniji in tujini. Deset let kasneje, oktobra 2013, je bila ustanovljena sekcija za video in nove medije tudi pri ZDSLU, katere člani postajajo magistri videa in novih medijev.

http://black.fri.uni-lj.si/videoetgaudeo