Nagrada Riharda Jakopiča, Jakopičevi priznanji, Jakopičeva nagrada za življenjsko delo

Jakopičeva nagrada je najpomembnejša nagrada na področju likovno–vizualne umetnosti v Sloveniji, katere namen je podelitev priznanj za izjemne umetniške dosežke na likovno-vizualnem področju.

Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov je nosilec podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj,za katere pridobi sredstva na Ministrstvu za kulturo RS. V odbor za podelitev Jakopičevih nagrad za dobo enega leta imenujejo po enega svojega predstavnika Akademija za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, Moderna galerija v Ljubljani, Slovensko društvo likovnih kritikov in ZDSLU. Nagrado lahko prejme slovenski avtor, ki deluje v slovenskem kulturnem prostoru in izven njega. Če kandidat ni član Zveza društev slovenskih likovnih umetnikov, je nagrada tudi povabilo za včlanitev.  Kandidat za nagrado Riharda Jakopiča je lahko nagrajen samo enkrat. Kandidate lahko predlagajo kulturne ustanove, likovna društva ali državljani RS.

Na Odboru za podelitev Jakopičevih nagrad in priznanj so februarja 2012 sprejeli nova pravila. Prejšnji nagradi Riharda Jakopiča, ki jo dobijo umetniki za izjemne dosežke, ali novosti na področju likovne umetnosti v obdobju zadnjih petih let, so na odboru dodali še dve Jakopičevi priznanji, ki jih lahko med drugim dobijo tudi mladi, še neuveljavljeni umetniki, ki so se izkazali z odmevno razstavo ali z izstopajočim delom – projektom doma ali v tujini. Na vsaki dve leti bo podeljena še Jakopičeva nagrada za življenjsko delo, ki jo lahko dobijo umetniki po 65. letu starosti, ki so imeli viden vpliv na razvoj mlade generacije in na
umetnostne tokove v Sloveniji, ali pa tisti, ki jim je prisluhnila tujina.

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2018

Dušan Tršar, nagrada

Polonca Lovšin, priznanje

Viktor Bernik, priznanje

 

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2017

Marjan Gumilar, nagrada

Tomaž Furlan, priznanje

Tanja Lažetić, priznanje

 

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2016

Tinca Stegovec, nagrada

Mito Gegič, priznanje

Sanela Jahić, priznanje

 

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2015

Bojan Gorenec, nagrada

Tina Dobrajc, priznanje

Uroš Potočnik, priznanje

 

Fotogalerija podelitve 2015 >>

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2014

Jože Barši, nagrada

Nika Autor, priznanje

Azad Karim, priznanje

 

Fotogalerija podelitve 2014 >>

 

Nagrade in priznanja Riharda Jakopiča za leto 2013

Tugomir Šušnik, nagrada

Marija Mojca Pungerčar, priznanje

Silvester Plotajs Sicoe, priznanje

 

Fotogalerija podelitve 2013 >>

SEZNAM NAGRAJENCEV
RIHARDA JAKOPIČA

1969 – Marij Pregelj
1970 – Gabrijel Stupica
1971 – Janez Bernik
1972 – Drago Tršar
1973 – Slavko Tihec
1974 – Riko Debenjak
1975 – Andrej Jemec
1976 – Marjan Pogačnik
1977 – Adriana Maraž
1978 – France Mihelič
1979 – Zoran Mušič
1980 – Boris Jesih
1981 – Jože Ciuha in Janez Lenassi
1982 – Bogdan Borčič
1983 – Metka Krašovec
1984 – Štefan Planinc
1985 – Zvest Apollonio
1986 – Zdenko Kalin
1987 – Vladimir Makuc
1988 – France Rotar
1989 – Emerik Bernard (nagrade ni sprejel)
1990 – Herman Gvardjančič
1991 – Zmago Jeraj
1992 – Lujo Vodopivec
1993 – Marjan Tršar
1994 – Lojze Logar
1995 – Rudi Kotnik
1996 – Gustav Gnamuš
1997 – Valentin Oman
1998 – Živko I. Marušič
1999 – nagrada ni bila podeljena
2000 – Lojze Spacal (posthumno)
2001 – Matjaž Počivavšek
2002 – Zdenko Huzjan
2003 – Marjetica Potrč
2004 – Irwin
2005 – Franc Purg
2006 – Bogoslav Kalaš
2007 – Srečo Dragan
2008 – Marko Pogačnik
2009 – Tadej Pogačar
2010 – Berko
2011 – ni bila podeljena
2012 – Zmago Lenardič
2013 – Tugomir Šušnik, nagrada
2013 – Marija Mojca Pungerčar, priznanje
2013 – Silvester Plotajs Sicoe, priznanje
2014 – Jože Barši, nagrada
2014 – Nika Autor, priznanje
2014 – Azad Karim, priznanje
2015 – Bojan Gorenec, nagrada
2015 – Tina Dobrajc, priznanje
2015 – Uroš Potočnik, priznanje
2016 – Tinca Stegovec, nagrada
2016 – Mito Gegič, priznanje
2016 – Sanela Jahić, priznanje
2017 – Marjan Gumilar, nagrada
2017 – Tomaž Furlan, priznanje
2017 – Tanja Lažetić, priznanje
2018 – Dušan Tršar, nagrada
2018 – Polonca Lovšin, priznanje
2018 – Viktor Bernik, priznanje