Sekcija za video in medijsko umetnost ZDSLU: Zamisli in zasnove

Na razstavi so predstavljene avtorske zamisli ali s skicami, fotomontažami, videom, podobo ali z opisom dogajanja. Materializacija zamisli in zasnov ni vedno dorečena ali fizično mogoča, lahko pa je neka zamisel že uresničena časovno in lokalno, lahko že obstaja kot video dokument ali se procesualno nadaljuje skozi performans. Pristop do predlagane teme je zanimiv in raznolik, naključni fragmenti predstavljenih usmerjenosti delovanja vključenih avtoric in avtorjev kažejo na širok razpon konceptualnih raziskovanj. Le-ta so zmeraj vezana na medij prezentacije, ki je lahko prisoten predvsem kot video, virtualna stvarnost, onkraj mimetičnosti ali kot artefakt, ki nagovarja tudi z obliko izhajajočo iz pomena. Na razstavi se vrstijo različni projekti, od preprostih skic, do natančno skrbno domišljenih analiz vizualnega v digitalnem, virtualnem ali duhovnem univerzumu. Med razstavljenimi eksponati so projekti prežeti z intimno poetiko, nekateri med njimi so polni preproste interaktivnosti, najdemo pa tudi uporabo znanstvenih metod pri prezentaciji in vizualizaciji vsebin.

Razstava Sekcije VMU ZDSLU »Zamisli in zasnove« je raziskovalni projekt, pri katerem odgovore na zastavljena vprašanja lahko dobimo šele ob fizični postavitvi projektov v prostoru galerije in umestitvi le teh v današnji čas.

Razstavljajo: Lavoslava Benčić, Uršula Berlot, Narvika Bovcon, Rok Cej, Dragica Čadež, Domen Dimovski, Srečo Dragan, Tristan Dragan, Marko Glavač, Aleksandra Saška Gruden, Danilo Jejčič, Damijan Kracina, Arven Šakti Kralj Szomi, Boštjan Lapajne, Erik Mavrič, Vanja Mervič, Simon Mlakar, Nina Nenadović, Franc Solina, Teo Spiller, Vlado Stjepić, Božidar Svetek, Luka Širok, Tanja Špenko, Teja Tegelj, Aleš Vaupotič in Tilen Žbona.

Kurator in idejni vodja projekta je predsednik Sekcije za video in medijsko umetnost ZDSLU, Dominik Olmiah Križan.

Razstava bo na ogled od petka, 13. marca do 6. aprila 2020, v času obratovanja Galerije ZDSLU.


Sodelovanje na projektu Varstvo kulturne dediščine: dokumentiranje razstav sodobne umetnosti s pomočjo novih tehnologij

ZDSLU je sodelovala kot partner na projektu Varstvo kulturne dediščine: dokumentiranje razstav sodobne umetnosti s pomočjo novih tehnologij, ki je bil izbran na Javnem razpisu Projektno delo z negospodarskim in neprofitnim sektorjem – Študentski inovativni projekti za družbeno korist 2016-2018, ki ga financira Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije (v sodelovanju z Evropsko unijo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport). Nosilec projekta je bila Univerza v Ljubljani, pri projektu so sodelovale tri članice: prijaviteljica Fakulteta za računalništvo in informatiko ter Akademija za likovno umetnost in oblikovanje in Akademija za gledališče, radio, film in televizijo. Projekt je potekal od februarja do maja. V okviru projekta je sodelovalo devet študentov, ki so pod mentorstvom Narvike Bovcon in Roberta Černelča dokumentirali in v obliki spletne strani predstavili razstavo Salon ZDSLU 2017. Izdelali so podatkovno zbirko, fotogalerijo, video dokumentacijo in virtualni prostor razstave s pomočjo 3D panoramskih fotografij, kar lahko služi kot model za dokumentiranje in predstavitev tudi drugih razstav. Predstavitev projekta bo v galeriji ZDSLU (Komenskega 8) v zadnjem tednu julija.